Montessori-bloggen

MONTERING & VEDLIKEHOLD

Dette produktet inneholder små deler og må derfor monteres av en voksen. Det er designet for bruk i hjemmet og innendørs, og vi anbefaler ikke utendørs bruk. Plastposer og andre plastelementer bør fjernes umiddelbart og holdes utilgjengelige for barn, da de utgjør kvelningsfare for barn. Ikke overstram festemidlene, da dette kan føre til at treverket sprekker. IKKE bruk elektrisk drill til montering. Tre er et naturmateriale som kan ha merker, og siden hvert tre er unikt, har hvert eksemplar av dette produktet sin egen spesifikke trestruktur, farge, kvister og merker. Variasjonene i tekstur og farge er normale og naturlige i håndlagde treprodukter. Disse unike variasjonene og merkene er kvalitetsbevis, ikke feil, og de gjør hvert produkt unikt. Tre er holdbart, fornybart og gjenvinnbart. Det eldes også naturlig, og gir hvert møbelstykke sine distinkte egenskaper og merker. Disse egenskapene gir treet karakter og naturlig skjønnhet og påvirker ikke produktets strukturelle integritet.

Barnet ditt MÅ være under tilsyn av en voksen HELE TIDEN mens det bruker dette produktet. Dette produktet er designet for bruk av kun ett barn om gangen. Det bør brukes på en jevn, flat overflate og framsiden lent mot kjøkkenbenk

RENGJØRING
Rengjør med en varm fuktig klut og tørk umiddelbart. Unngå rengjøringsprodukter og kjemikalier da de kan skade treverket. Forsikre deg om at alle festemidler er skikkelig strammet regelmessig for å unngå tap av deler og sikre perfekt stabilitet i modulen. Sjekk at alle deler er til stede, i riktig posisjon og uten skader før hver bruk. Levetiden til dette produktet vil bli forlenget hvis regelmessig vedlikehold blir utført.

Fordelen med Montessori

En sentral fordel ved Montessori-metoden er dens fokus på å fremme selvstendig læring. Gjennom å oppmuntre til utforskning og oppdagelse i et forberedt miljø, får barn muligheten til å ta initiativ til sin egen læring og utvikle en følelse av selvstendighet og ansvar for sin egen utvikling.

Subscribe to our newsletter

Signup for our newsletter to stay up to date on sales and events.

*By completing this form you're signing up to receive our emails and can unsubscribe at any time